1. Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie prawidłowości realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania p oznaczonego znakiem: ZPL.273.7.2019 pn. „ Dostawa cyfrowej platformy standaryzującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług, w ramach projektu pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług".

Związek Powiatów Lubuskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Związek Powiatów Lubuskich
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-057 Zielona Góra, Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 68 452 75 30
 • Data zamieszczenia: 2020-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Powiatów Lubuskich
  Podgórna 5
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 452 75 30
  REGON: 36188912300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zpl.bip.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Związek Powiatów Lubuskich

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie prawidłowości realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania p oznaczonego znakiem: ZPL.273.7.2019 pn. „ Dostawa cyfrowej platformy standaryzującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług, w ramach projektu pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie prawidłowości realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania p oznaczonego znakiem: ZPL.273.7.2019 pn. „ Dostawa cyfrowej platformy standaryzującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług, w ramach projektu pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług". 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określony został w Załącznikach nr 3, 4 oraz 4.1 do SIWZ 3. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi w OPZ. 4. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o prace, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72220000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną