„ Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury – dostawa wyposażenia”.

Regionalne Centrum Animacji Kultury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Animacji Kultury
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-431 Zielona Góra, Sienkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 684 529 301 , fax. 683 208 834
 • Data zamieszczenia: 2019-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Animacji Kultury
  Sienkiewicza 11
  65-431 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 529 301, fax. 683 208 834
  REGON: 97045702700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcak.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury – dostawa wyposażenia”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury , ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra obejmująca m.in.: transport, rozładunek, wniesienie, ustawienie/montaż oraz wypoziomowanie dostarczonych mebli do miejsc (pomieszczenia biurowe i kuchenne) wskazanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną