Remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Różanej nr 22/1, 66-620 Gubin 11

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 68 323 18 80 , fax. 68 352 39 54
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  Al. Niepodległości 36
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 323 18 80, fax. 68 352 39 54
  REGON: 81048430000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.lubuskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Różanej nr 22/1, 66-620 Gubin 11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych pn. „Remont lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Różanej nr 22/1, 66-620 Gubin”. Lokal zostanie przeznaczony na potrzeby wdrożenia standardu mieszkalnictwa wspomagającego dla osób z całkowitymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykucie ościeżnic drzwiowych drzwi wewnętrznych wraz z demontażem progów. 2) Rozebranie listew przypodłogowych, wykładzin rulonowych PCV i dywanowych. 3) Rozebranie okładzin z płytek ceramicznych i posadzki z płytek ceramicznych w łazience. 4) Rozebranie ścianki działowej pomiędzy kuchnią i łazienką. 5) Rozebranie pieców kaflowych. 6) Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i ścian. 7) Zerwanie tapet z powierzchni ściany w pokoju i kuchni. 8) Demontaż instalacji elektrycznej i sanitarnej wraz z osprzętem. 9) Zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami wraz z otynkowaniem. 10) Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym. 11) Osadzenie drzwi wewnętrznych. 12) Licowanie ścian łazienki płytkami gres do wysokości 2,00 m. Licowanie ściany w kuchni (pas roboczy pomiędzy szafkami). 13) Wzmocnienie podłoża pod ułożenie posadzki z płytek gres warstwą wyrównującą z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm, ułożenie posadzki z płytek gres. 14) Wyrównanie podłoża pod panele podłogowe płytą OSB, ułożenie paneli podłogowych wraz z listwami systemowymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną