Świadczenie usług wsparcia Zamawiającego i użytkowników przy eksploatacji Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką Prolib Enterprise, świadczenie usług specjalnych związanych z Systemem.

Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-417 Zielona Góra , ul. Licealna
 • Telefon/fax: tel. 68 3282318, 3282275 , fax. 68 3282275
 • Data zamieszczenia: 2020-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych
  ul. Licealna 9
  65-417 Zielona Góra , woj. lubuskie
  tel. 68 3282318, 3282275, fax. 68 3282275
  REGON: 97792414700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uz.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług wsparcia Zamawiającego i użytkowników przy eksploatacji Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką Prolib Enterprise, świadczenie usług specjalnych związanych z Systemem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) świadczenie usług wsparcia Zamawiającego i użytkowników przy eksploatacji Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką Prolib Enterprise - świadczenie usług zwykłych związanych ze wsparciem Zamawiającego przy eksploatacji użytkowanego Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką Prolib Enterprise wraz z oprogramowaniem narzędziowym Progress OpenEdge11.7 zwanego też dalej Systemem, ze wsparciem użytkowników Systemu oraz z rozwojem Systemu w jego postaci standardowej; 2) świadczenie usług specjalnych związanych z Systemem - świadczenie usług specjalnych związanych ze szkoleniami użytkowników z obsługi Systemu, z konsultacjami w zakresie wdrożenia nowych wersji Systemu, z wykonaniem dedykowanych nowych funkcjonalności, które w zgodnej ocenie Zamawiającego i Wykonawcy nie naruszą spójności Systemu oraz standardów bibliotecznych i informatycznych oraz z innymi pracami informatycznymi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną