Aktualizacja obecnie eksploatowanego w UMWL w Zielonej Górze systemu SOZAT lub dostawa i wdrożenie równoważnego systemu informatycznego do obsługi opłat środowiskowych, księgowania i redystrybucji tych wpływów wraz z serwisem oprogramowania.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65057 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 68 4565403, 4565404, 4565277 , fax. 684 565 404
 • Data zamieszczenia: 2017-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  ul. Podgórna 7
  65057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 4565403, 4565404, 4565277, fax. 684 565 404
  REGON: 97077008900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Aktualizacja obecnie eksploatowanego w UMWL w Zielonej Górze systemu SOZAT lub dostawa i wdrożenie równoważnego systemu informatycznego do obsługi opłat środowiskowych, księgowania i redystrybucji tych wpływów wraz z serwisem oprogramowania.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Aktualizacja obecnie eksploatowanego w UMWL w Zielonej Górze systemu SOZAT lub dostawa i wdrożenie równoważnego systemu informatycznego do obsługi opłat środowiskowych, księgowania i redystrybucji tych wpływów wraz z serwisem oprogramowania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV ): CPV: 72212218-0 Usługi opracowania oprogramowania zarządzającego licencjami, CPV: 72212218-6 Usługi wdrożeniowe, CPV: 72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania CPV: 72268000-1 Usługi dostaw oprogramowania CPV:72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne CPV: 80511000-9 Usługi szkolenia personelu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72212218-0

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną