Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 27 obręb 52 (Sołectwo Sucha) w ramach zadania pn.: „Boisko wielofunkcyjne dz. nr 27”

Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 66-001 Zielona Góra, Zawada - Szkolna
 • Telefon/fax: tel. 683 211 279 , fax. 68 329 35 01
 • Data zamieszczenia: 2019-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze
  Zawada - Szkolna 18
  66-001 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 211 279, fax. 68 329 35 01
  REGON: 97015591200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.kzg.zg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 27 obręb 52 (Sołectwo Sucha) w ramach zadania pn.: „Boisko wielofunkcyjne dz. nr 27”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem inwestycji jest Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 27 obręb 52 (Sołectwo Sucha) w ramach zadania pn.: „Boisko wielofunkcyjne dz. nr 27”. W ramach zadania wykonane zostaną następujące roboty budowlane: - boisko do piłki ręcznej o wym. 40,00 x 20,00m; - 2 boiska do koszykówki o wym. 15,10 x 24,00m; - 2 boisko do siatkówki o wym. 9,00 x 18,00m; - boisko do tenisa o wym. 10,97 x 23,77m. Zakres robót m.in.: - wykonanie podłoża i podbudowy boiska; - wykonanie nawierzchni boiska – nawierzchnia poliuretanowa układana typu NATRYSK -całkowity wymiar sztucznej nawierzchni 26,00m x 46,00m; - wyposażenie boiska; - roboty elektryczne; - oświetlenie terenu. 2. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do SIWZ – opis przed-miotu zamówienia (OPZ) oraz dokumentacji projektowej – załącznik numer 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212221-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną