Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami raz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Suwalskiej dz. nr 892/1 892/2

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-034 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte
 • Telefon/fax: tel. 683 221 920 , fax. 683 221 920
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Bohaterów Westerplatte
  65-034 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 221 920, fax. 683 221 920
  REGON: 97063077300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ktbs.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami raz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Suwalskiej dz. nr 892/1 892/2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami wraz z zagospodarowaniem terenu obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego składajacego się z 41 mieszkań oraz dwóch lokali usługowych w parterze bez podpiwniczenia budowanego w standardzie czynszowego budownictwa społecznego to jest wykończonych lokali z okładzinami i malowaniem oraz wyposażeniem gotowymi do zamieszkania z windą elektryczną. budynek jedno klatkowy czterokondygnacyjny. Technologia tradycyjna uprzemysłowiona z drobnowymiarowych elementów ściennych z elementami prefabrykowanymi stropów i nadproży oraz częściowo-prefabrykowanymi, jak i również monolitycznymi. metoda ocieplenia lekka mokra BSO, ze stropodachem korytkowym wentylowanym, z wentylacją grawitacyjną oraz zasilaniem w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną