Budowa hali sporotwej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym na terenie JW 5700 m. Wędrzyn

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-043 Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. 261648381, 261648388,261648308 , fax. 261648479
 • Data zamieszczenia: 2019-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  ul. Bolesława Chrobrego 7
  65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 261648381, 261648388,261648308, fax. 261648479
  REGON: 97039103800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali sporotwej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym na terenie JW 5700 m. Wędrzyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym na terenie JW 5700 m. Wędrzyn.Zakres przedmiotu zamówienia Obiekt Hali: Obiekt wyposażony w ok. 350 miejsc na widowni stałej. Główna arena sportowa obiektu (płyta o wym. 53 x 27m, wys. 14m) umożliwiająca rozgrywanie zespołowych halowych dyscyplin sportowych (siatkówka, koszykówka, badminton, piłka ręczna, piłka nożna) Arena sportowa dzielona kurtynami na trzy pola, umożliwiająca niezależne prowadzenie zajęć w mniejszych grupach. Boisko zewnętrzne:Obiekt zlokalizowany przy budynku hali sportowej. Boisko o powierzchni 25x50m wykończone elastyczną nawierzchnią sportową, wygrodzone ze wszystkich stron siatką ochronną. Trybuny zewnętrzne: Prefabrykowane stałe trybuny sportowe o konstrukcji stalowej ocynkowane ogniowo, Trybuny trzyrzędowe posadowione na utwardzonej nawierzchni, niekotwione na trwale z podłożem. Siłownia plenerowa: Obiekt zlokalizowany od strony zachodniej budynku hali sportowej, składająca się z zestawu drążków do ćwiczeń urządzeń do ćwiczeń siłowych. Wszystkie urządzania systemowe prefabrykowane. Roboty zewnętrzne: -rozbiórka i przełożenie istniejącego ogrodzenia, -sieć i przyłącza wodociągowe wraz z montażem węzłów wodomierzowych w budynku; włączenie do obiektowej sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce Zamawiającego, -sieć i przyłącza grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej - włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce Zamawiającego, - sieć i przyłącza grawitacyjnej kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem rur spustowych, podłączeniem projektowanych wpustów ulicznych, odwodnień liniowych - włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działce Zamawiającego, -przyłącze gazowe średniego ciśnienia wraz z montażem na ścianie budynku stacji redukcyjno-pomiarowej z głównym kurkiem odcinającym, gazomierzem turbinowym, reduktorem ciśnienia, zaworem upustowym, zaworem typu MAG-3 oraz manometrami – włączenie do istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej na działce Zamawiającego i eksploatowanej przez Administratora kompleksu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części B (zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną