Część A: „Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Pl. Słowiańskim 1, 5 ,6, 25” Część B: „Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach Sądu Rejonowego we Wschowie zlokalizowanych przy Pl. Kosynierów 1C oraz przy ul. T. Kościuszki 11/7” Część C: „Utrzymanie porządku na terenach zewnętrznych Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Pl. Słowiańskim 1, 5, 6, 25 oraz plac/utwardzony teren przy budynku Plac Słowiański 9”

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-958 Zielona Góra, Pl. Słowiański
 • Telefon/fax: tel. 683 220 155 , fax. 683 220 155
 • Data zamieszczenia: 2019-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
  Pl. Słowiański 1
  65-958 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 220 155, fax. 683 220 155
  REGON: 32544600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część A: „Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Pl. Słowiańskim 1, 5 ,6, 25” Część B: „Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach Sądu Rejonowego we Wschowie zlokalizowanych przy Pl. Kosynierów 1C oraz przy ul. T. Kościuszki 11/7” Część C: „Utrzymanie porządku na terenach zewnętrznych Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Pl. Słowiańskim 1, 5, 6, 25 oraz plac/utwardzony teren przy budynku Plac Słowiański 9”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część A: „Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Pl. Słowiańskim 1, 5 ,6, 25” Część B: „Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach Sądu Rejonowego we Wschowie zlokalizowanych przy Pl. Kosynierów 1C oraz przy ul. T. Kościuszki 11/7” Część C: „Utrzymanie porządku na terenach zewnętrznych Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Pl. Słowiańskim 1, 5, 6, 25 oraz plac/utwardzony teren przy budynku Plac Słowiański 9” Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla danej Części A, B, C zostały określone w Załącznikach nr 8 do SIWZ, które są integralnymi częściami zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną