Dostawa części zamiennych związanych z eksploatacją autobusów komunikacji miejskiej oraz prowadzenie magazynu z tymi akcesoriami.

Miejski Zakład Komunikacji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-713 Zielona Góra, ul. Chemiczna
 • Telefon/fax: tel. 684 520 450 , fax. 684 520 455
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji
  ul. Chemiczna 8
  65-713 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 520 450, fax. 684 520 455
  REGON: 97001249500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa części zamiennych związanych z eksploatacją autobusów komunikacji miejskiej oraz prowadzenie magazynu z tymi akcesoriami.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy części zamiennych i innych materiałów ( z wyłączeniem paliw, płynów eksploatacyjnych, smarów i ogumienia) związanych z eksploatacją autobusów miejskiej oraz prowadzenie magazynu z tymi akcesoriami na terenie zajezdni MZK. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki gwarancji zawiera załącznik Nr 1 do SWIZ. Warunki prowadzenia magazynu zawiera wzór projektu umowy - załącznik Nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną