Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 66-004 Zielona Góra, Drzonków, ul. Olimpijska
 • Telefon/fax: tel. 683214344, 3214151 , fax. 683 214 344
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego
  Drzonków, ul. Olimpijska 20
  66-004 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683214344, 3214151, fax. 683 214 344
  REGON: 97047290800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drzonkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną