„Dostawa fabrycznie nowych pojemników typu „dzwon” na odpady dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze”.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2020-03-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa fabrycznie nowych pojemników typu „dzwon” na odpady dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowych pojemników typu „dzwon” na odpady dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze”. Zakup wraz z dostawą oraz rozładunkiem fabrycznie nowych pojemników do siedziby Zamawiającego, tj.: a) 60 szt. pojemników typu dzwon na szkło bezbarwne o pojemności 2,5 dm3; b) 60 szt. pojemników typu dzwon na szkło kolorowe o pojemności 2,5 dm3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się załączniku nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 3.2 Prawo opcji: W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy, Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy PZP. W ramach prawa opcji Zamawiający dopuszcza zwiększenie do 10% zamówienia podstawowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną