Dostawa fortepianu

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 0-68 327 23 45 , fax. 0-68 324 65 61
 • Data zamieszczenia: 2019-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
  al. Niepodległości 15
  65-048 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0-68 327 23 45, fax. 0-68 324 65 61
  REGON: 27634000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeumziemilubuskiej.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fortepianu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fortepianu do siedziby zamawiającego. Specyfikacja instrumentu stanowi załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37310000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną