Dostawa i montaż modułowego systemu regałów stacjonarnych do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 068 4532600, 4532622 , fax. 684 532 603
 • Data zamieszczenia: 2020-10-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
  al. Wojska Polskiego 9
  65-077 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 4532600, 4532622, fax. 684 532 603
  REGON: 27654100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wimbp.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż modułowego systemu regałów stacjonarnych do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż modułowego sytemu regałów stacjonarnych na książki do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych znajdującym się na IV piętrze (nośność stropu wynosi 500 kg/m2) oraz dostawa i montaż modułowego systemu regałów stacjonarnych na czasopisma do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych znajdującym się na V piętrze (nośność stropu wynosi 500 kg/m2) budynku głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39155100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną