Dostawa i rozładunek papieru do drukarek oraz kserokopiarek dla Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze.

Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 683 292 700 , fax. 684 519 449
 • Data zamieszczenia: 2020-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Al. Zjednoczenia 104
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 292 700, fax. 684 519 449
  REGON: 10613083000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i rozładunek papieru do drukarek oraz kserokopiarek dla Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i rozładunek papier formatu A4, który musi być wysokiej jakości, fabrycznie nowy, zgodny z wymaganiami Zamawiającego oraz posiadać certyfikat od producenta, potwierdzający minimalne parametry bieli dla papieru 161 CIE. 2) Zakres przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne papieru zostały określone w tabeli asortymentowo – cenowej, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ i Umowy. 3) Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się zgodnie z terminem podanym przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy), którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jednak nie dłużej niż 14 dni roboczych od daty podpisania umowy. Papier należy dostarczyć, rozładować i wnieść do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń magazynowych, znajdujących się na parterze budynku Oddziału Regionalnego w Zielonej Górze przy Al. Zjednoczenia 104.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197630-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną