Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-958 Zielona Góra, Pl. Słowiański
 • Telefon/fax: tel. 683 220 155 , fax. 683 220 155
 • Data zamieszczenia: 2019-10-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
  Pl. Słowiański 1
  65-958 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 220 155, fax. 683 220 155
  REGON: 32544600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie oraz uruchomienie systemu na 10 salach rozpraw w budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 6, w tym: a. wykonanie oraz uzgodnienia (uzyskanie pisemnej akceptacji) dla każdej sali rozpraw b. dostawę, instalację i konfigurację urządzeń technicznych na potrzeby wdrożenia i uruchomienia systemu w salach rozpraw; c. instalację i konfigurację oprogramowania przekazanego przez Zamawiającego; d. wdrożenie i produkcyjne uruchomienie systemu; e. przeszkolenie personelu technicznego f. wykonanie i aktualizacja dokumentacji systemu 2) Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla Zamawiającego w lokalizacji objętej wdrożeniem systemu. 3) Udzielenie gwarancji na prawidłowe działanie systemu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32330000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną