Dostawa materiału roślinnego, tj. drzew liściastych, krzewów, bylin, kwiatów rabatowych oraz roślin cebulowych

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2019-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiału roślinnego, tj. drzew liściastych, krzewów, bylin, kwiatów rabatowych oraz roślin cebulowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiału roślinnego, drzew liściastych, krzewów, bylin, kwiatów rabatowych oraz roślin cebulowych z podziałem na trzy zadania: Zadanie nr 1 – dostawa materiału roślinnego, tj. drzew liściastych, krzewów oraz bylin o łącznej ilości 6 384 szt. Zadanie nr 2 - dostawa kwiatów rabatowych o łącznej ilości 66 222 szt. Zadanie nr 3 – dostawa roślin cebulowych w ilości 213 945 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w oddzielnym załączniku nr 1 (dla zadania nr 1, 2, 3) do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną