Dostawa mebli biurowych tj. szaf aktowych, biurek z kontenerem mobilnym, foteli obrotowych do Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz jednostek podległych zlokalizowanych w województwie lubuskim

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-454 Zielona Góra, ul. Generała Władysława Sikorskiego
 • Telefon/fax: tel. +48 68 4560700 , fax. 68 456 07 01
 • Data zamieszczenia: 2019-11-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. +48 68 4560700, fax. 68 456 07 01
  REGON: 00102088400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lubuskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-zielonej-gorze/ogloszenia/zamowienia-publiczne ; https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli biurowych tj. szaf aktowych, biurek z kontenerem mobilnym, foteli obrotowych do Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz jednostek podległych zlokalizowanych w województwie lubuskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie zostaje podzielone na 3 części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane części zamówienia, tj:., Część 1 SZAFA AKTOWA (z zamkiem) - wykonana zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1.1 do SIWZ -311 sztuk; Część 2 BIURKO PROSTE z półką na klawiaturę i kontenerem na kółkach z 3 szufladami (z zamkiem) - wykonane zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1.2 do SIWZ - 204 kpl; Część 3 FOTEL OBROTOWY - wykonany zgodnie z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1.3 do SIWZ - 458 sztuk. 2. Zamawiający dopuszcza zrealizowanie dostawy w ramach danej Części zamówienia w następujący sposób: 1) Dostawa mebli z montażem – polegająca na dostarczeniu mebli biurowych wraz z ich rozładunkiem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze i jednostek podległych zlokalizowanych w województwie lubuskim zgodnie z Wykazem ilościowym i miejscowym stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ; Poprzez montaż Zamawiający rozumie należyte, zgodne z zasadami sztuki i przyjętymi normami zmontowanie i rozstawienie dostarczonych mebli, gwarantujące ich pełną funkcjonalność oraz usunięcie opakowań. (montaż mebli stanowi dodatkowe kryterium poza cenowe oceny ofert opisane w Rozdziale XXIII). Lub 2) Dostawa mebli biurowych bez montażu- dostawa polegająca na dostarczeniu mebli biurowych w paczkach wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z Wykazem ilościowym i miejscowym stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną