„Dostawa medycznych artykułów jednorazowych oraz materiałów do dezynfekcji”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-044 Zielona Góra, ul. Wazów
 • Telefon/fax: tel. 684 527 700 , fax. 684 527 702
 • Data zamieszczenia: 2019-10-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
  ul. Wazów 42
  65-044 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 527 700, fax. 684 527 702
  REGON: 97074847000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poliklinika.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa medycznych artykułów jednorazowych oraz materiałów do dezynfekcji”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa medycznych artykułów jednorazowych oraz materiałów do dezynfekcji dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części zamówienia. 1. część zamówienia – artykuły jednorazowe – szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 5a do SIWZ. 2. część zamówienia – materiały do dezynfekcji – szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 5b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną