Dostawa odczynników chemicznych oraz wzorców do oznaczania metali AAS, kokcydiostatyków i histaminy

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-306 Zielona Góra, Botaniczna
 • Telefon/fax: tel. (068)4537300 , fax. (068)4537301
 • Data zamieszczenia: 2020-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
  Botaniczna 14
  65-306 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. (068)4537300, fax. (068)4537301
  REGON: 00009317700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wet.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników chemicznych oraz wzorców do oznaczania metali AAS, kokcydiostatyków i histaminy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odczynników chemicznych, wzorców do oznaczania metali AAS, kokcydiostatyków i histaminy dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze została szczegółowo opisana w Załączniku nr 1 do SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia"
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną