Dostawa oprogramowania dla Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-454 Zielona Góra, ul. Generała Władysława Sikorskiego
 • Telefon/fax: tel. +48 68 4560700 , fax. 68 456 07 01
 • Data zamieszczenia: 2019-10-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. +48 68 4560700, fax. 68 456 07 01
  REGON: 00102088400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lubuskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-zielonej-gorze ; https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania dla Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania dla Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: 1) Część I – Oprogramowanie Visual Studio Professional 2019 OLP Gov (4 szt.); 2) Część II – Oprogramowanie MS Office 2019 Home and Bussiness (55 sztuk); 3) Część III – Oprogramowanie WinSvrDCCore 2019 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd (8 szt.); 4) Część IV – Oprogramowanie WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL (160 szt.) 5) Część V – Oprogramowanie SQL Server Enterprise Core 2017 Government OPEN 2 Licenses No Level Core License Qualified (2 szt.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z Projektem umowy (stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ), do której podpisania będzie zobowiązany Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48985000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną