Dostawa oprogramowania dla US w Zielonej Górze

Urząd Statystyczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Statystyczny
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: Zielona Góra, ul. Spokojna
 • Telefon/fax: tel. 683 223 115
 • Data zamieszczenia: 2019-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Statystyczny
  ul. Spokojna 1 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 223 115
  REGON: 33172500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zielonagora.stat.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania dla US w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa oprogramowania w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48700000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną