Dostawa oraz dostarczenie i montaż technicznie nowych elementów konstrukcji aluminiowo-szklanych z automatycznymi drzwiami przesuwnymi w zabudowie zespołów wejściowych wraz z demontażem i utylizacją istniejących drzwi w budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 068 4532600, 4532622 , fax. 684 532 603
 • Data zamieszczenia: 2019-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
  al. Wojska Polskiego 9
  65-077 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 4532600, 4532622, fax. 684 532 603
  REGON: 27654100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wimbp.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorzadowa Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oraz dostarczenie i montaż technicznie nowych elementów konstrukcji aluminiowo-szklanych z automatycznymi drzwiami przesuwnymi w zabudowie zespołów wejściowych wraz z demontażem i utylizacją istniejących drzwi w budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż elementów konstrukcji aluminiowo-szklanych zespołów wejściowych z automatycznymi drzwiami przesuwnymi w budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 oraz demontaż i utylizacja istniejącej zabudowy z drzwiami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44221000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną