Dostawa paliw płynnych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-046 Zielona Góra, Zyty
 • Telefon/fax: tel. 68 3298360, , fax. 68 3298399
 • Data zamieszczenia: 2020-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
  Zyty 21
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 3298360, , fax. 68 3298399
  REGON: 00029193100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do samochodów służbowych będących własnością Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze przy pomocy kart paliwowych umożliwiających zakup bezgotówkowy. Miejscem odbioru paliw (tankowania) będą stacje paliwowe Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował całodobowymi, obsługowymi (z pracownikami lecz bez konieczności posiadania wyznaczonego pracownika do obsługi klienta w zakresie tankowania paliwa) stacjami paliw czynnymi 24 godziny 7dni w tygodniu, na terenie całego kraju. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo w okresie 36 miesięcy (paliwo tankowane bezpośrednio do pojazdów oraz kanistra) • Benzyna bezołowiowa Pb 95 - ok. 10 000 litrów, • Olej napędowy - ok. 90 000 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną