Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i sprzętu na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2020-10-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i sprzętu na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zakup benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz LPG (skroplonego gazu węglowodorowego) przeznaczonych do tankowania samochodów służbowych i sprzętu będących w dyspozycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 2. Dokonywanie zakupu odbywać się będzie sukcesywnie na zasadzie doraźnej , w systemie kart bezgotówkowych tankowań na Stacjach Paliw w zależności od potrzeb Zamawiającego przez cały czas trwania umowy. 3. Planowana ilość zakupu paliwa : benzyna bezołowiowa Pb 98 - 3 500 litrów. benzyna bezołowiowa Pb 95 - 48 000 litrów. olej napędowy ON - 58 000 litrów. LPG (skroplony gaz węglowodorowy) - 1 400 litrów. 4. Pozostałe zakupy ( tj. AdBlue, płyn do spryskiwacza, pióra do wycieraczek itp.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną