Dostawa paliwa dla jednostek PSP z terenu Zielonej Góry

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-074 Zielona Góra, ul. Kasprowicza
 • Telefon/fax: tel. 684 575 600 , fax. 684 575 604
 • Data zamieszczenia: 2020-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
  ul. Kasprowicza 42434
  65-074 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 575 600, fax. 684 575 604
  REGON: 97118185700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa dla jednostek PSP z terenu Zielonej Góry
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla jednostek PSP z terenu Zielonej Góry. Dostawa odbywać się będzie, na stacji paliw znajdującej w odległości do 5 kilometrów od jednostek z Zielonej Góry, w okresie trzech lat od podpisania umowy. Przewidywane ilości paliw: - olej napędowy – 35 000 litrów, - benzyna bezołowiowa – 10 000 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną