Dostawa przełącznika sieci Ethernet dla Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 68 32 87 656 , fax. 683 287 657
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Podgórna
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 32 87 656, fax. 683 287 657
  REGON: 15447382000930
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-zielonagóra.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa przełącznika sieci Ethernet dla Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: a)dostawa 1 sztuki przełącznika sieci Ethernet. Ogólne wymagania w zakresie dostarczanych rozwiązań: 1) Oferowane urządzenie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 2) Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe. Urządzenie musi pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Unii Europejskiej. Dostarczony przełącznik zostanie dołączony do stosu przełącznika rdzenia sieci w infrastrukturze Zamawiającego. Aktualnie w stosie znajdują się dwa przełączniki Cisco 3850-24XS-S z wdrożonymi połączeniami StackPower i StackWise. Dostarczony przełącznik będzie trzecim w stosie; b)bezpłatne szkolenie dla jednej osoby, z gwarancją realizacji w ciągu 1 roku, obejmujące certyfikowane warsztaty techniczne (trwające co najmniej 5 dni, na terenie Polski), Implementing Cisco Network Security (IINS) z zakresu tworzenia polityk bezpieczeństwa sieci IP; c)bezpłatny, certyfikowany egzamin, dla jednej osoby, z gwarancją realizacji w ciągu 1 roku, (możliwość uczestnictwa w dowolnie wybranym Autoryzowanym Centrum Pearson VUE na terenie Polski), CCNA Routing & Switching (200-125 CCNA).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32400000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną