Dostawa sprzętu pożarniczego i środków gaśniczych, z zastosowaniem prawa opcji.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-043 Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. 261648381, 261648388,261648308 , fax. 261648479
 • Data zamieszczenia: 2018-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  ul. Bolesława Chrobrego 7
  65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 261648381, 261648388,261648308, fax. 261648479
  REGON: 97039103800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rzizielonagora.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu pożarniczego i środków gaśniczych, z zastosowaniem prawa opcji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych: Część 1 – Armatura i osprzęt pożarniczy, z zastosowaniem prawa opcji. Część 2 – Przełączniki. Część 3 – Zasysacze liniowe. Część 4 – Sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny. Część 5 – Środek pianotwórczy i zestaw do usuwania rozlewisk olejowych. Część 6 – Gaśnice i urządzenia gaśnicze. Część 7 – Podręczny sprzęt gaśniczy, z zastosowaniem prawa opcji. Część 8 – Pozostały sprzęt dla straży. Część 9 – Butle do aparatów powietrznych MSA AUER. Część 10 – Maski do aparatów powietrznych FENZY. Część 11 – Maski do aparatów powietrznych DRÄGER.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35110000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną