Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby WUP w Zielonej Górze

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-036 Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego
 • Telefon/fax: tel. 68 456 56 10; 456 76 93 , fax. 68 327 01 11
 • Data zamieszczenia: 2020-10-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
  ul. Wyspiańskiego 15
  65-036 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 456 56 10; 456 76 93, fax. 68 327 01 11
  REGON: 97013998800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wupzielonagora.praca.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby WUP w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nw. sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, tj.: a) Komputer przenośny wraz oprogramowaniem oraz torbą – 14 sztuk b) Tablet – 2 sztuki c) Kamery internetowe – 10 sztuk d) Słuchawki z wbudowanym mikrofonem – 10 sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną