„Dostawa sprzętu oświetleniowego na Scenę Kameralną w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze” Realizacja w ramach zadania pn.: „Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności artystycznej w Lubuskim Teatrze” w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Lubuski Teatr w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lubuski Teatr w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-048 Zielona Góra, Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 68 452 72 72, , fax. 68 452 72 52
 • Data zamieszczenia: 2020-10-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Teatr w Zielonej Górze
  Niepodległości 3/5
  65-048 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 452 72 72, , fax. 68 452 72 52
  REGON: 27995300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa sprzętu oświetleniowego na Scenę Kameralną w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze” Realizacja w ramach zadania pn.: „Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności artystycznej w Lubuskim Teatrze” w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu oświetleniowego na Scenę Kameralną w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze” w ramach zadania pn.: „Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności artystycznej w Lubuskim Teatrze” w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dostawa sprzętu oświetleniowego zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31527270-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną