Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” z podziałem na części

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-941 Zielona Góra, ul. Francuska
 • Telefon/fax: tel. 0-68 455 77 77 , fax. 0-68 455 77 77
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze
  ul. Francuska 10
  65-941 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0-68 455 77 77, fax. 0-68 455 77 77
  REGON: 97049750600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp18.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze Zamówienie jest podzielone na części: CZĘŚĆ I - dostawy pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni przedmiotowych (matematyczna; przyrodnicza; informatyczna; języków obcych) KODY CPV: 38296000-6 Przyrządy badawcze 38300000-8 Przyrządy do pomiaru 38510000-3 Mikroskopy 38600000-1 Przyrządy optyczne 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny Nazwa pomocy dydaktycznych Jednostka miary łączna liczba jednostek miary tablica kredowa szt. 1 zestaw do nauki ułamków zestaw 1 magnetyczne przyrządy tablicowe komplet 1 plansze dydaktyczne (zestaw = 25 szt.) zestaw 1 magnetyczne figury geometryczne zestaw 1 taśmy miernicze szt. 28 termometry szt. 28 waga szt. 2 Zestaw do nauki pojęć związanych z czasem zestaw 1 tangram szt. 28 karty z cyframi zestaw 28 kostki matematyczne zestaw 1 domino matematyczne szt. 10 magnetyczna oś liczbowa szt. 1 modele ostrosłupów zestaw 1 modele graniastosłupów zestaw 1 modele brył obrotowych zestaw 1 bryły do mierzenia objętości zestaw 1 bryły prawidłowe zestaw 1 bryły ścięte zestaw 1 przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych szt. 1 bryły z siatkami do rozkładania komplet 1 zestaw do budowy brył szkieletowych zestaw 1 nakładka suchościeralna – układ współrzędnych szt. 1 gry matematyczne zestaw 5 zestaw do ćwiczeń matematyczno– –logicznych zestaw 1 programy multimedialne komplet 1 szkielety i modele + preparaty mikroskopowe + cykle rozwoju + modele elementów budowy człowieka + przyrządyi przybory komplet 1 przyrządy pomiarowe i optyczne+globusy+Gry dydaktyczne komplet 1 pomoce dydaktyczne wspierające kompetencje informatyczne zestaw 1 gry edukacyjne komplet 1 pomoce dydaktyczne na warsztaty merytoryczne (preparat mikroskopowy, szkiełka, itp.) komplet 2 książki, czasopisma, pomoce dydakt. do biblioteki szkolnej w zakresie 3 obszarów przedmiotowych komplet 1 moduł WODA w pakiecie szkolnym pakiet 1 Gra typu magiczny dywan pakiet 1 fantomy zestaw 1 Piłki do aktywnego siedzenia szt. 56 tablice korkowe szt. 11 Krążki do siedzenia szt. 25 Dostawa części I obejmuje pierwszą instalację i instruktaż stanowiskowy. Część II Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych (matematyczna, przyrodnicza, informatyczna) KODY CPV: 39150000-8 Różne meble i wyposażenie 39160000-1 Meble szkolne 39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części 30195000-2 Tablice 39150000-8 Różne meble i wyposażenie 39160000-1 Meble szkolne 39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części lp. Nazwa pracowni szkolnej Nazwa elementu wyposażenia Jednostka miary ilość 1 PRZYRODNICZA Ławki dla uczniów szt. 14 2 PRZYRODNICZA Biurko i krzesło nauczyciela komplet 1 3 INFORMATYCZNA Biurko i krzesło nauczyciela zestaw 1 4 INFORMATYCZNA krzesła szt. 24 Dostawa części II obejmuje montaż. CZĘŚĆ III - dostawy mebli do pracowni przedmiotowych (matematyczna, przyrodnicza, informatyczna) KODY CPV: 39150000-8 Różne meble i wyposażenie 39160000-1 Meble szkolne 39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części lp. Nazwa pracowni szkolnej Nazwa elementu wyposażenia Jednostka miary ilość 1 MATEMATYCZNA PRZYRODNICZA INFORMATYCZNA Szafki na pomoce dydaktyczne zestaw 3 Dostawa części III obejmuje montaż.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną