Dostawa zestawów komputerowych, akcesoriów komputerowych oraz Extanderów HDMI dla Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 68 32 87 656 , fax. 683 287 657
 • Data zamieszczenia: 2019-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Podgórna
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 32 87 656, fax. 683 287 657
  REGON: 15447382000930
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-zielonagóra.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów komputerowych, akcesoriów komputerowych oraz Extanderów HDMI dla Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie I Dostawa 30 szt. komputerowych stacji roboczych wraz z monitorami, o parametrach nie gorszych niż określone w załączniku nr 7 do SIWZ, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2019 roku. Zadanie II a) Dostawa akcesoriów komputerowych, wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ. b) Dostawa 2 szt. Extanderów HDMI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30210000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną