Dpstawa oraz montaż mebli biurowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-306 Zielona Góra, Botaniczna
 • Telefon/fax: tel. (068)4537300 , fax. (068)4537301
 • Data zamieszczenia: 2019-09-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
  Botaniczna 14
  65-306 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. (068)4537300, fax. (068)4537301
  REGON: 00009317700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wet.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dpstawa oraz montaż mebli biurowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oraz montaż mebli biurowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia"
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną