Dzierżawa kserokopiarek i drukarek

Uniwersytet Zielonogórski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Zielonogórski
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna
 • Telefon/fax: tel. 68 328 28 90 , fax. 68 328 22 75
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Zielonogórski
  ul. Licealna 9
  65-417 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 328 28 90, fax. 68 328 22 75
  REGON: 97792414700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.adm.uz.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa kserokopiarek i drukarek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dzierżawa kserokopiarek i drukarek wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do prawidłowej pracy urządzeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30121000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną