Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej lubuskich MŚP i samorządu połączonej z wizytą na targach Hongkong FOOD EXPO

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-140 Zielona Góra, Leona Wyczółkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 48(68)3267401 , fax. 48(68)3207538
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze
  Leona Wyczółkowskiego 2
  65-140 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 48(68)3267401, fax. 48(68)3207538
  REGON: 381835689
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lcpr.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej lubuskich MŚP i samorządu połączonej z wizytą na targach Hongkong FOOD EXPO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej lubuskich MŚP i samorządu połączonej z wizytą na targach Hongkong FOOD EXPO
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63515000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną