KONSERWACJA CIEKU NATURALNEGO KRZYCKI RÓW, GM. WSCHOWA, SZLICHTYNGOWA I Konserwacja poźnowiosenna - w km: 35+117- 38+000, 40+237- 45+710, 46+695 - 50+843, 54+085 - 58+022 II Konserwacja jesienna - w km: 35+117- 58+022

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-514 Zielona Góra, Ptasia
 • Telefon/fax: tel. 684 527 600 , fax. 683 270 208
 • Data zamieszczenia: 2017-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
  Ptasia 2B
  65-514 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 527 600, fax. 683 270 208
  REGON: 97077954100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Jednostka samorządowa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KONSERWACJA CIEKU NATURALNEGO KRZYCKI RÓW, GM. WSCHOWA, SZLICHTYNGOWA I Konserwacja poźnowiosenna - w km: 35+117- 38+000, 40+237- 45+710, 46+695 - 50+843, 54+085 - 58+022 II Konserwacja jesienna - w km: 35+117- 58+022
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja cieku naturalnego o nazwie Krzycki Rów w km 35+117 – 58+022. I Konserwacja poźnowiosenna - w km 35+117 - 38+000, 40+237 - 45+710, 46+695 - 50+843, 54+085 - 58+022. II Konserwacja jesienna - w km 35+117 - 58+022. Roboty będą polegały w szczególności na: wykaszaniu roślin z brzegów, usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwaniu zatorów, namułów i rumoszu, rozbiórce tam bobrowych, usuwanie krzewów. Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną