Konserwacja obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 – obiekty zlokalizowane w ciągu drogi woj. nr 138, 278, 280, 281, 288 Zadanie nr 2 – obiekty zlokalizowane w ciągu drogi woj. nr 138, 276, 278, 280, 281, 287, 289, 290, 295, 302, 303, 313

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2020-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 – obiekty zlokalizowane w ciągu drogi woj. nr 138, 278, 280, 281, 288 Zadanie nr 2 – obiekty zlokalizowane w ciągu drogi woj. nr 138, 276, 278, 280, 281, 287, 289, 290, 295, 302, 303, 313
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: przedmiotem zamówienia jest konserwacja obiektów mostowych zlokalizowanych w: ZADANIE nr 1: - Droga woj. nr 138 m. Chlebowo km 68+693 - Droga woj. nr 138 m. Gubin km 84+500 - Droga woj. nr 138 m. Gubin km 85+336 - Droga woj. nr 278 m. Sulechów km 26+594 - Droga woj. nr 280 m. Czerwieńsk km 14+159 - Droga woj. nr 281 m. Wysokie km 7+466 - Droga woj. nr 288 m. Nowogród Bobrzański km 26+271 ZADANIE nr 2: - Droga woj. nr 138 m. Pliszka km 41+013 - Droga woj. nr 276 m. Radnica km 11+790 - Droga woj. nr 278 m. Bródki km 9+441 - Droga woj. nr 280 m. Czerwieńsk km 13+806 - Droga woj. nr 281 m. Pomorsko km 10+399 - Droga woj. nr 287 m. Kukadło km 4+828 - Droga woj. nr 287 m. Barłogi km 8+097 - Droga woj. nr 289 m. Nowogród Bobrzański km 44+802 - Droga woj. nr 290 m. Kaczenice km 1+231 - Droga woj. nr 295 m. Nowogród Bobrzański km 0+645 - Droga woj. nr 302 m. Kręcko km 5+059 - Droga woj. nr 303 m. Świebodzin km 0+456 - Droga woj. nr 313 m. Dąbrówka km 17+025 - Droga woj. nr 313 m. Dąbrówka km 19+154 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221119-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną