Konserwacja wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2019-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE NR 1 Zakres usług obejmuje: a) czyszczenie separatorów i osadników oraz urządzeń wchodzących w ich skład; b) przegląd separatorów i osadników oraz urządzeń wchodzących w ich skład min. studni chłonnych; c) wymiana materiałów eksploatacyjnych separatorów oraz współpracujących z nimi osadników. ZADANIE NR 2 Zakres usług obejmuje: a) dwukrotny przegląd separatorów i osadników oraz urządzeń wchodzących w ich skład min. studni chłonnych (termin w uzgodnieniu z Zamawiającym); b) czyszczenie separatorów i osadników oraz urządzeń wchodzących w ich skład (termin, lokalizacja i ilość na zlecenie Zamawiającego) c) wymiana materiałów eksploatacyjnych separatorów oraz współpracujących z nimi osadników (na zlecenie Zamawiającego). ZADANIE NR 3 Zakres usług obejmuje: a) dwukrotny przegląd separatorów i osadników oraz urządzeń wchodzących w ich skład min. studni chłonnych (wiosna do 15 maja 2020 r. / lato do 31 sierpnia 2020 r. –termin w uzgodnieniu z Zamawiającym); b) czyszczenie separatorów i osadników oraz urządzeń wchodzących w ich skład (lato do 30 lipca 2020 r. / jesień do 15 listopada 2020 r. –termin, lokalizacja i ilość w uzgodnieniu z Zamawiającym) c) naprawy separatorów oraz współpracujących z nimi osadników (na zlecenie Zamawiającego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne na poszczególne zadania określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną