Modernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Nowej Soli przy ul. Kościuszki 29 w Oddziale Zielona Góra

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Zielona Góra
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-426 Zielona Góra, Kupiecka
 • Telefon/fax: tel. 68 3294419, , fax. 68 3202555
 • Data zamieszczenia: 2019-10-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Zielona Góra
  Kupiecka 65
  65-426 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 3294419, , fax. 68 3202555
  REGON: 00001775600141
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Nowej Soli przy ul. Kościuszki 29 w Oddziale Zielona Góra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Nowej Soli przy ul. Kościuszki 29 w Oddziale Zielona Góra ”. Modernizacja budynku będzie polegała na: - przebudowie i zmianie lokalizacji kotłowni gazowej, - wymianie instalacji gazowej, - wymianie instalacji zimnej wody, - budowie instalacji ciepłej wody użytkowej, - wydzieleniu stref ograniczonego dostępu do pomieszczeń magazynów OBD zlokalizowanych w piwnicy, - wykonaniu nowego wejścia do budynku, - wymianie instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o. w całym budynku, - remoncie sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w całym budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną