"Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze"

Lubuski Teatr w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lubuski Teatr w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-048 Zielona Góra, Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 68 452 72 72, , fax. 68 452 72 52
 • Data zamieszczenia: 2020-07-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Teatr w Zielonej Górze
  Niepodległości 3/5
  65-048 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 452 72 72, , fax. 68 452 72 52
  REGON: 27995300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorząowa Jednostka Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja polegająca między innymi na wybudowaniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nowej części teatru oraz połączeniu jej z dotychczasowym budynkiem teatru łącznikiem zlokalizowanym na wysokości II piętra istniejącego budynku. Zakres zamówienia obejmuje między innymi wykonanie: - przestrzeni wspólnej, wejściowej – foyer / przestrzeń wystawowa, - sceny z widownią teatru lalek, - sceny letniej / sceny eksperymentalnej, - węzłów sanitarnych, - szatni, - garderób, - magazynów, - pomieszczeń technicznych, - pomieszczeń socjalnych, - pomieszczeń gospodarczych. PODSTAWOWE INFORMACJE O OBIEKCIE Charakterystyczne parametry rozbudowy: - Powierzchnia zabudowy: - 575,42 m2 - Kubatura: - 8631,30 m3 - Powierzchnie: - Parter – 459,42 m2 - I piętro – 308,79 m2 - II piętro – 282,97 m2 - Razem powierzchnia całkowita netto: - 1 051,18m2 - Długość: - 44,33 m - Szerokość: - 15,00 m - Wysokość: - 15m (budynek średniowysoki) - Ilość kondygnacji: - 3 - Widownia teatru lalek - dla 124 osób w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Grunt wymaga wzmocnienia wykonanymi z żelbetonu mikropalami o średnicy 20 cm o nośności 600kN przewidywana ilość 110 szt. Objęty zamówieniem obiekt, znajduje się na terenie otoczenia historycznego układu urbanistycznego Miasta Zielonej Góry, podlegającego prawnej ochronie na podstawie wpisu do Rejestru zabytków pod numerem 75 i posiada stosowne pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212322-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną