Modernizacja (remont i przebudowa) w budynku Inspektoratu ZUS w Nowej Soli przy ul. Kościuszki 29.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Zielona Góra
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-426 Zielona Góra, Kupiecka
 • Telefon/fax: tel. 68 3294419, , fax. 68 3202555
 • Data zamieszczenia: 2019-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Zielona Góra
  Kupiecka 65
  65-426 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 3294419, , fax. 68 3202555
  REGON: 00001775600141
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja (remont i przebudowa) w budynku Inspektoratu ZUS w Nowej Soli przy ul. Kościuszki 29.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (remont i przebudowa) w budynku Inspektoratu ZUS w Nowej Soli przy ul. Kościuszki 29, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarami, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zapisami Wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną