Montaż radarowych wskaźników prędkości w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2019-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż radarowych wskaźników prędkości w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE NR 1: 1. Zakres opracowania Przedmiotem postępowania jest poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w m. Klenica km ok 43+120 oraz w ciągu drogi woj. nr 276 w m. Radoszyn km ok 32+220. 2. Zakres inwestycji obejmuje: - montaż radarowych wskaźników prędkości wraz z zasilaniem energią słoneczną – 2 szt. 3. Lokalizacja: - droga woj. nr 278 m. Klenica~ km 43+120 str. „P”, - droga woj. nr 276 m. Radoszyn ~ km 32+220 str. „P”, ZADANIE NR 2: 1. Zakres opracowania Przedmiotem postępowania jest poprawa bezpieczeństwa w n/w lokalizacjach: I. DW 297 skrzyż. do m. Długie /okolice km 18+500 – strona prawa/ II. DW 297 m. Leszno Górne /okolice 38+209 – strona prawa/ III. DW 315 m. Sławocin /okolice km 18+865 – strona prawa/ IV. DW 319 m. Krzepielów /okolice km 6+700 – strona prawa/ 2. Zakres inwestycji obejmuje: - montaż radarowego wyświetlacza prędkości wraz z zasilaniem energią słoneczną na słupie wsporczym – 2 szt. (pkt. I i IV) - montaż radarowego wyświetlacza prędkości wraz z zasilaniem energią słoneczną na słupie wysięgnikowym (maszcie) – 2 szt. (pkt. II i III) 3. Lokalizacja: I. DW 297 skrzyż. do m. Długie /okolice km 18+500 – strona prawa/ II. DW 297 m. Leszno Górne /okolice 38+209 – strona prawa/ III. DW 315 m. Sławocin /okolice km 18+865 – strona prawa/ IV. DW 319 m. Krzepielów /okolice km 6+700 – strona prawa/ ZADANIE NR 3: 1. Zakres opracowania Przedmiotem postępowania jest poprawa bezpieczeństwa w n/w lokalizacjach: I. DW 156 km 46+220 strona lewa na wylocie m. Strzelce Krajeńskie (kierunek m. Zwierzyn) II. DW 160 m. Drezdenko skrzyżowanie ul. Żeromskiego z ul. Chrobrego III. DW 132 km 23+035 m. Białcz (przejście dla pieszych) 2. Zakres inwestycji obejmuje: - dostawa i montaż radarowego wyświetlacza prędkości wraz z zasilaniem energią słoneczną na słupie wsporczym – 1 szt. (pkt. I) - dostawa i montaż znaku aktywnego D-6 wraz z zasilaniem energia słoneczną na slupie wysięgnikowym (maszcie) – 2 kpl. (pkt. II) - dostawa i montaż znaku aktywnego D-6 wraz z zasilaniem energia słoneczną na slupie wsporczym – 2 kpl. (pkt. III) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316210-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną