Nadzór Inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa drogi ul. Krępa-Lipowa”

Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 66-001 Zielona Góra, Zawada - Szkolna
 • Telefon/fax: tel. 683 211 279 , fax. 68 329 35 01
 • Data zamieszczenia: 2018-11-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze
  Zawada - Szkolna 18
  66-001 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 211 279, fax. 68 329 35 01
  REGON: 97015591200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.kzg.zg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór Inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa drogi ul. Krępa-Lipowa”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa drogi ul. Krępa-Lipowa”. 2. Nadzór inwestorski będzie polegał na pełnieniu nadzoru budowlanego w specjalności: • inżynieryjnej nadzór w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej; oraz prace obejmujące: • ewentualną obsługę geodezyjną inwestycji, • nadzór nad robotami objętymi zadaniem jw. w czasie trwania okresu gwarancji i rękojmi wykonawcy robót. 3. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku numer 2 do SIWZ. 5. Przedmiot zamówienia objęty nadzorem inwestorskim przedstawia dokumentacja projektowa zawarta w załączniku numer 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną