Obrzyca w km 2+400 – 48+393, gm. Trzebiechów, Kargowa, Kolsko

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-514 Zielona Góra, Ptasia
 • Telefon/fax: tel. 684 527 600 , fax. 683 270 208
 • Data zamieszczenia: 2017-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
  Ptasia 2B
  65-514 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 527 600, fax. 683 270 208
  REGON: 97077954100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Jednostka samorządowa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obrzyca w km 2+400 – 48+393, gm. Trzebiechów, Kargowa, Kolsko
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na przywróceniu sprawności eksploatacyjnej koryta rzeki Obrzycy w km 2+400÷48+393 usytuowanej w gminie Trzebiechów, Kargowa , Kolsko
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną