Przebudowa Archiwum w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury

Zielonogórski Ośrodek Kultury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zielonogórski Ośrodek Kultury
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-520 Zielona Góra, Festiwalowa
 • Telefon/fax: tel. 684 511 005 , fax. 684 511 003
 • Data zamieszczenia: 2017-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zielonogórski Ośrodek Kultury
  Festiwalowa 3
  65-520 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 511 005, fax. 684 511 003
  REGON: 28282000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa Archiwum w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji Przebudowa Archiwum w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz zastrzega sobie prawo akceptacji rozwiązań. Zamówienie podzielone jest na części: CZĘŚĆ 1 – Przebudowa zabytkowego pałacu w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury CZĘŚĆ 2 – Rewitalizacja parku przypałacowego oraz wykonanie utwardzonego dojazdu i miejsc parkingowych, sceny plenerowej i fontanny. Wykonawca zaprojektuje, wybuduje, obejmie nadzorem autorskim i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek Planowana inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215000-7

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną