PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY TRANSGRANICZNEJ AKADEMII EDUKACJI PREWENCJI ZDROWOTNEJ I REHABILITACJI W WOSIR DRZONKÓW.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 66-004 Zielona Góra, Drzonków, ul. Olimpijska
 • Telefon/fax: tel. 683214344, 3214151 , fax. 683 214 344
 • Data zamieszczenia: 2020-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego
  Drzonków, ul. Olimpijska 20
  66-004 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683214344, 3214151, fax. 683 214 344
  REGON: 97047290800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drzonkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY TRANSGRANICZNEJ AKADEMII EDUKACJI PREWENCJI ZDROWOTNEJ I REHABILITACJI W WOSIR DRZONKÓW.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa i remont pomieszczeń na części pierwszego piętra budynku zaplecza pływalni Olimpijczyk na potrzeby Transgranicznej Akademii Edukacji Prewencji zdrowotnej i rehabilitacji na terenie WOSiR Drzonków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną