Przebudowa i rozbudowa Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze

Lubuski Teatr w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lubuski Teatr w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-048 Zielona Góra, Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 68 452 72 72, , fax. 68 452 72 52
 • Data zamieszczenia: 2019-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Teatr w Zielonej Górze
  Niepodległości 3/5
  65-048 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 452 72 72, , fax. 68 452 72 52
  REGON: 27995300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budynku teatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie, którego zlokalizowane zostaną: - przestrzeń wspólna, wejściowa – foyer / przestrzeń wystawowa, - scena z widownią teatru lalek, - scena letnia / scena eksperymentalna, - węzły sanitarne, - szatnia, - garderoby, - magazyny, - pomieszczenia techniczne, - pomieszczenie socjalne, - pomieszczenia gospodarcze. PODSTAWOWE INFORMACJE O OBIEKCIE Charakterystyczne parametry rozbudowy: - Powierzchnia zabudowy: - 808,83m2, - Kubatura: - 12 428,53 m3, - Powierzchnia całkowita netto: - 1 494,04m2, - Długość: - 47,82m, - Szerokość: - 32,95m, - Wysokość: - 15m (budynek średniowysoki), - Ilość kondygnacji: - 3 + kondygnacja pośrednia za teatrem lalek, - Widownia teatru lalek, - dla 122 osób + 3 dla osób niepełnosprawnych. Budynek ma kształt zbliżony do litery L. Z dotychczasowym obiektem, na wysokości jego II pietra jest połączony łącznikiem. Przedmiot zamówienia obejmuje też zagospodarowanie przyległego terenu, i usuwanie kolizji. Objęty zamówieniem obiekt, znajduje się na terenie otoczenia historycznego układu urbanistycznego Miasta Zielonej Góry, podlegającego prawnej ochronie na podstawie wpisu do Rejestru zabytków pod numerem 75 i posiada stosowne pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212322-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną