przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego Nr 4 w Zielonej Górze, tj. Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze , Oddziału „0” przy Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 43 oddział Zatonie oraz Miejskiego Przedszkola nr 43 oddział w Raculi

Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 66-004 Zielona Góra, Drzonków - Szkolna
 • Telefon/fax: tel. 68 3275128 , fax. 68 3275128
 • Data zamieszczenia: 2019-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze
  Drzonków - Szkolna 2
  66-004 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 3275128, fax. 68 3275128
  REGON: 36494183500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pspdrzonkow.gminazg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego Nr 4 w Zielonej Górze, tj. Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze , Oddziału „0” przy Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 43 oddział Zatonie oraz Miejskiego Przedszkola nr 43 oddział w Raculi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego Nr 4 w Zielonej Górze, tj. Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze , Miejskiego Przedszkola nr 43 oddział w Drzonkowie przy Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 43 oddział Zatonie oraz Miejskiego Przedszkola nr 43 oddział w Raculi CPV – 55.52.31.00-3 , 55.52.40.00-9 a. w ilości maksymalnie dziennie 156 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze - zupa – 250ml, - ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g - porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g - pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g - surówka, jarzyny – 150g - woda – 200ml ilość dni żywieniowych:178 w terminie od dnia 02 stycznia 2020r. do 22 grudnia 2020r. z wyłączeniem dni: 01 – 06.01.2020r., ferie zimowe 27.01-07.02.2020r., przerwa świąteczna od 09.04 -14.04.2020r., przerwa egzaminacyjna 21-23.04.2020r., dodatkowe dni wolne 30.04.2020r. 1.05.2020r. , 11-12.06.2020r. , przerwa wakacyjna od 26.06.2020r. do 31.08.2020r. 1.09.2020r. 14.10.2020r., 11.11.2020r. przerwa świąteczno - noworoczna od 23.12.2020r. do 31.12.2020r. Usługa obejmuje przygotowywanie obiadu , dostarczenie go Zamawiającemu: Szkoła Podstawowa nr 24 z oddziałami integracyjnymi w Zielonej Górze ul. Drzonków – Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra: - wykonawca zapewnia zastawę kuchenną ( talerze, talerzyki śniadaniowe, talerze głębokie, kubki, sztućce) i wyposażenie kuchenne ( tj. zmywarko –wyparzarkę, środki myjące do zmywarki ) Razem: 27768 obiadów b. w ilości maksymalnie dziennie: 30 obiadów dla dzieci przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu nr 43 oddział Zatonie - zupa – 250ml, - ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g - porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g - pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g - surówka, jarzyny – 150g - woda – 200ml ilość dni żywieniowych 232 w terminie od dnia 02 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. z wyłączeniem dni: 01.01.2020r., 06.01.2020r., 13.04.2020r., 01.05.2020r., 11.06.2020r., przerwa wakacyjna ( 1 m-c ), 11.11.2020r. przerwa świąteczna 25.12.2020r. Usługa obejmuje przygotowywanie obiadu , dostarczenie go Zamawiającemu: Miejskie Przedszkole nr 43 w Zielonej Górze oddział Zatonie ul. Zatonie – Zielonogórska 72, 66-004 Zielona Góra - wykonawca zapewnia zastawę kuchenną ( talerze, talerzyki śniadaniowe, talerze głębokie, kubki, sztućce) i wyposażenie kuchenne ( tj. zmywarko –wyparzarkę, środki myjące do zmywarki ) Razem : 6960 obiadów c. w ilości maksymalnie dziennie 68 posiłków na co składa się: I śniadanie, II śniadanie, obiad dla dzieci przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu nr 43 oddział Racula - I śniadanie: pieczywo mieszane, masło, wędliny, sery, pasty, jaja, warzywa, mleko, kakao, herbata i inne - II śniadanie: owoce, warzywa, jogurty, serki, budynie, kisiele, ciastka, drożdżówki i inne - zupa – 250ml, - ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g - porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g - pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g - surówka, jarzyny – 150g - woda – 200ml ilość dni żywieniowych 232 w terminie od dnia 02 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. z wyłączeniem dni: 01.01.2020r., 06.01.2020r., 13.04.2020r., 01.05.2020r., 11.06.2020r., przerwa wakacyjna ( 1 m-c ), 11.11.2020r. przerwa świąteczna 25.12.2020r. Usługa obejmuje przygotowywanie i wydanie posiłku składającego się z I śniadania, II śniadania oraz obiadu i dostarczenie go Zamawiającemu: Miejskie Przedszkole nr 43 w Zielonej Górze oddział Racula ul. Racula – Głogowska 65, 66-004 Zielona Góra : I śniadanie, II śniadanie i obiad -wykonawca zapewnia: wydawanie posiłków oraz zastawę kuchenną ( talerze, talerzyki śniadaniowe, talerze głębokie, kubki, sztućce) i wyposażenie kuchenne ( tj. zmywarko – wyparzarkę, środki myjące do zmywarki), osobę do obsługi wydawania posiłków, zmywania i wyparzania oraz zabezpieczania naczyń do czasu następnego posiłku zatrudnioną na umowę o pracę na czas trwania umowy dla : Miejskiego Przedszkola nr 43 w Zielonej Górze oddział Racula. Razem : 15776 posiłków d. w ilości maksymalnie dziennie: 72 posiłków na co składa się: I śniadanie, II śniadanie, obiad dla dzieci przedszkolnych Miejskiego Przedszkola nr 43 oddział w Drzonkowie przy Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze : - I śniadanie: pieczywo mieszane, masło, wędliny, sery, pasty, jaja, warzywa, mleko, kakao i inne - II śniadanie: owoce, warzywa, jogurty, serki, budynie, kisiele, ciastka, drożdżówki i inne - zupa – 250ml, - ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g - porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g - pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g - surówka, jarzyny – 150g - woda – 200ml ilość dni żywieniowych 232 w terminie od dnia 02 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. z wyłączeniem dni: 01.01.2020r., 06.01.2020r., 13.04.2020r., 01.05.2020r., 11.06.2020r., przerwa wakacyjna ( 1 m-c ), 11.11.2020r. przerwa świąteczna 25.12.2020r. Usługa obejmuje przygotowywanie posiłku składającego się z I śniadania, II śniadania oraz obiadu i dostarczenie go Zamawiającemu: Miejskie Przedszkole nr 43 oddział w Drzonkowie przy Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze ul. Drzonków – Szkolna 2, Zielona Góra - wykonawca zapewnia zastawę kuchenną ( talerze, talerzyki śniadaniowe, talerze głębokie, kubki, sztućce) i wyposażenie kuchenne ( tj. zmywarko –wyparzarkę, środki myjące do zmywarki ) Razem : 16704 posiłków 2. Całość przedmiotu zamówienia wynosi: 27768 szt. + 6960 szt. = 34728 szt. obiadów oraz 15776 szt. + 16704 szt. = 32480 szt. posiłków całodziennych ( I śniadanie, II śniadanie, obiad ). 2. Ogólne wymagania dla Wykonawcy: 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.) osoby bezpośrednio wykonujące czynności: związane z gotowaniem, pomocą kuchenną i nadzorowaniem osób. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób wykonujących ww. zakres prac. Uwaga! Za niezrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł brutto. 2) Zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę winno trwać przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział przy realizacji zamówienia. Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia tj. osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z gotowaniem, pomocą kuchenną i nadzorowaniem osób. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do : a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). tj. zachowa w tajemnicy wszelkie informacje poufne, których dowiedział się w czasie realizacji zadania, jak również po wygaśnięciu umowy z jakiejkolwiek przyczyny. Przez informacje poufną należy rozumieć każdą informację, której ujawnienie osobom trzecim może wyrządzić jakąkolwiek szkodę. 4) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował : a. minimum 1 środkiem transportu (samochodem) przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, b. lokalem gastronomicznym ( zakładem) , który spełnia wymagania higieniczno- sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopie Decyzji dotyczącej samochodu i lokalu zgodnie z wymaganiami j.w. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną