Przygotowanie i dostarczenie obiadów dwudaniowych dla Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze- Szkoły Podstawowej Nr 11 z oddziałami Integracyjnymi - budynek przy ul. Spawaczu 3D

Zespół Edukacyjny nr 9 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Edukacyjny nr 9
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-119 Zielona Góra, Spawaczy
 • Telefon/fax: tel. 684518951
 • Data zamieszczenia: 2019-11-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Edukacyjny nr 9
  Spawaczy 3d
  65-119 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684518951
  REGON: 36799098100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostarczenie obiadów dwudaniowych dla Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze- Szkoły Podstawowej Nr 11 z oddziałami Integracyjnymi - budynek przy ul. Spawaczu 3D
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „przygotowanie i dostarczenie obiadów dwudaniowych dla Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze – Szkoły Podstawowej Nr 11 z oddziałami Integracyjnymi – budynek przy ul. Spawaczy 3D , znak sprawy: ZE9.271.1.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną