Remont budynku nr 10 zlokalizowanego naterenie jednostki wojskowej w Skwierzyni

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-043 Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. 261648381, 261648388,261648308 , fax. 261648479
 • Data zamieszczenia: 2019-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  ul. Bolesława Chrobrego 7
  65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 261648381, 261648388,261648308, fax. 261648479
  REGON: 97039103800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku nr 10 zlokalizowanego naterenie jednostki wojskowej w Skwierzyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont budynku nr 10 zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej w Skwierzynie. Zakresy robót przedstawiono w załączonych dokumentacjach i obejmuje między innymi: a)Roboty budowlane 1)Roboty rozbiórkowe i demontażowe: •demontaż futryn i skrzydeł drzwi, •rozbiórka przegród murowanych w sanitariatach, •demontaż osłon ścian z materiałów drewnopochodnych, •demontaż podłóg drewnianych, wykładzin pcv, •demontaż okładzin ściennych z glazury w pomieszczeniach sanitarnych, •skucie posadzek w pomieszczeniach pod nowe sanitariaty, •wykucie otworów drzwiowych, •rozbiórka parapetów na II piętrze, •skucie odparzonych tynków, •demontaż okien II piętra, •demontaż instalacji elektrycznej, •demontaż instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, •wywóz i utylizacja śmieci, gruzu, 2)Roboty budowlane: •zamurowanie istniejących otworów drzwiowych, •montaż przegród murowanych, •montaż przegród budowlanych z płyt G-K na ruszcie stalowym w pomieszczeniach sanitarnych, •montaż sufitów: podwieszonych z płyt G-K monolitycznych oraz kasetonowych, •klejenie płyt G-K wodoodpornych w pomieszczeniach sanitarnych na ścianach, •wykonanie lamperii olejnej oraz z tynku żywicznego w korytarzach, •montaż drzwi aluminiowych z samozamykaczem w pomieszczeniach łazienek, •montaż drzwi ppoż. •montaż okien z PCV, •montaż nawietrzaków okiennych, •montaż futryn i drzwi, •wykonanie gładzi gipsowych na ścianach, •gruntowanie i malowanie sufitów i ścian powyżej lamperii farbami emulsyjnymi w korytarzu, •gruntowanie i malowanie sufitów i ścian pomieszczeń farbami emulsyjnymi, •wykonanie posadzek w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, •ułożenie okładziny podłogowej z płytek 60x30cm w pomieszczeniach łaźni, toalet, łazienek, •ułożenie płytek ściennych o wymiarach 60x30 do wysokości 2m w pomieszczeniach łaźni, toalet, łazienek, •wykonanie izolacji z folii w płynie na podłogach i ścianach pomieszczeń sanitarnych, •montaż luster, •wiercenie otworów w stropodachu dla otworów wentylacyjnych, montaż przewodów wentylacyjnych, montaż kratek wentylacyjnych, anemostatów, •montaż przegród sanitarnych wodoodpornych w łaźni i przegród w toaletach, •montaż barierek schodów i zejścia do piwnicy z rur ze stali nierdzewnej, •czyszczenie okładzin podłogowych na korytarzach, 3)Roboty montażowe sanitarne: wg osobnego opracowania: •montaż instalacji centralnego ogrzewania, •montaż instalacji wod.-kan., •montaż instalacji ppoż., •montaż przyłącza wodociągowego, •montaż wentylatorów mechanicznych w pomieszczeniach sanitarnych 4)Roboty montażowe elektryczne: wg osobnego opracowania •montaż złącza kablowego wolnostojącego z pomiarem, •montaż rozdzielni głównej i podrozdzielni, •montaż instalacji elektrycznej gniazd, •montaż instalacji oświetlenia awaryjnego, •montaż przycisków ppoż., •montaż instalacji oświetlenia wewnętrznego, 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części B (zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.rzizielonagora.wp.mil.pl).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną